Föreningar:

Njurunda Skärgård Ekonomisk förening:


Njurunda Skärgård ekonomisk förening som bildades 2005 arbetar för att utveckla ”vår del av världen”. Det innebär en levande och attraktiv skärgårdsmiljö med en bra marin infrastruktur.

Föreningsinformation

Kontakt: Namn
Kontakt: Namn

Skatans Gästhamn:


Gästhamnen i Skatans Fiskeläge ligger vid inloppet till Björköfjärden c:a 5NM väst om Brämön. Farleden till gästhamnen är prickad.

Föreningsinformation

Öppet: 25/5-30/9.
Position: 62o11,7 N, 17o30,7 E
Kustkort: 52 - Svenska Bottenhavet, Norra delen
Skärgårdskort: 524 - Härnön - Brämön
Djup: Hamnen liksom farleden in till Skatan har ett djup av minst 3.0 m
Hamnvärd: Göran Sjöbom, Telefon 060-38100
Mail: ole.doff@hotmail.com
Gästplatser: 10
Förtöjning: Ankare (lera) eller långsides.
Avgift: 130 kr. El 30 kr. Dusch 25 kr/pers.