Välkommen till Tomtarna

FÖRENINGEN TOMTARNA är en samlande kraft för värnandet om Skatans kultur och miljö. Föreningen bildades 1945 och firade alltså sin 65-årsdag i juli 2010. Tomtarna har dessutom ett viktigt åtagande inskrivet i stadgarna, nämligen att förvalta den gamla DANSBANAN  som hukar under granar och björkar i en skogsglänta strax utanför byn. Dansbanan och anläggningen däromkring används för gemensamma fester och andra evenemang, även för privata jubiléer, bröllop. Bland de regelbundna arrangemangen i Tomtarnas regi är SILLUNCHEN på Nationaldagen och den årliga JULMARKNADEN, vilken är högt uppskattad av både bybor och besökare från hela Sundsvallstrakten. På anläggningen finns även ett vintervarmt hus, SKUMUCKEN, nyligen utbyggd till dubbel storlek, som används året runt för allehanda ändamål, målarkurs och vävning är ett par exempel.      

Projekt Skatans kulturarv för besöksnäringen

Skatans historia ska digitaliseras och tillgängliggöras för att stimulera besöksnäringen i området. Syftet är också att skapa en arena för ökad kunskap om kulturarvet samt att ge uppslag till nya produkter och tjänster för att skapa jobb på landsbygden